יולי 17, 2024
ב"ה
ב"ה

מכתב היסטורי המוצג בספריית הרבי

מכתב ציבורי היסטורי שכתב אביו של הרבי מוצג בספריית הרבי. המכתב נכתב בשנת 5679 (1919) עם סיום מלחמת העולם הראשונה, והעולם היה סוער. על אף האתגרים המקומיים ביקטרינוסלב, הפליטים הרבים שבאחריותו וקשיים נוספים, בכל זאת כתב הרב לויק מכתב נלהב זה הקורא לקהילה היהודית לתמוך בפחות-מזל בארץ ישראל באמצעות קול"ל חב"ד.

יומני התרומות של קול"ל חב"ד מאותן שנים משקפים כספים משמעותיים שהגיעו מיקטרינוסלב (ראו תמונה) כולל כספים שגייס אביו של הרבי עצמו.

תרגום חופשי

מכתב המלצה

בחסדי השם,

שליח מהימן נשלח אלינו מאחינו אל"מ חב"ד ווהלין בירושלים ובשאר חלקי ארץ הקודש, שעיניו נשואות אלינו בתקווה לקבל סיוע חומרי מאחיהם בגולה.

מה שידוע היטב אינו דורש הוכחה. מי אינו מודע לסגולה הגדולה של מצווה חשובה ועצומה זו של מתן צדקה לתושבי "ארץ החיים". במיוחד עכשיו, בתקופה של עוני עצום, כשהצורך בצרכים בסיסיים גדל מיום ליום, ויוקר המחיה ממשיך לעלות.

אין צורך להרחיב על המושג הידוע הזה, שבמשך מאות שנים התבסס ומושרש בלב כל אדם יהודי. רק אעודד את ליבם של אחינו הנדיבים בתפוצות, וכל מי שזכר ציון וירושלים בראשו, להתחזק ולהתגבר באומץ ובטוהר, לשאוף לעשות ולהשיג יותר בעניין זה.

הכספים המקודשים שנאספו ודאי יגיעו למקבליהם המיועדים באמצעות השליחים הנוכחיים הנשלחים משם, הראויים בזכות עצמם להתקרב ולהתקבל בפנים מענגות.

עד לזמן שהקב"ה ירחם על עם ישראל הקיים שלו, ישיב את פזוננו וינחם אותנו בבניין ציון וירושלים על ידי משיח הצדיק שלנו, יהי רצון מהיר בימינו, אמן.

זהו רצונו של כל אדם יהודי, כולל אני, אשר צופה את הישועה.

נחתם ביום רביעי, י"ט בשבט תשע"ט, ביקטרינוסלב.

לוי יצחק שניאורסון

תרום עכשיו

HE

תרומת יזכור

בַּעֲבוּר שֶׁבְּלִי נֶדֶר אֶתֵּן צְדָקָה

אני אתרום -ללא נדר - לצדקה