אפריל 15, 2024
ב"ה
ב"ה

הרבי וכולל חב"ד

מכתב פומבי ראשון של הרבי

כולל חב"ד הוא ארגון הצדקה הוותיק בישראל הפועל ברציפות. הוקם בשנת תקמ"ח ע"י רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חב"ד ליובאוויטש, והופקד באופן אישי ע"י כל אחד מרבותינו, בזמננו, ע"י הרבי. 

החל מהימים שלאחר פטירתו של האדמו"ר הקודם, הגאון רבי יוסף יצחק שניאורסון, ועוד קודם לכן, נטל האדמו"ר חלק פעיל בהמשך עבודתו של כולל חב"ד.

המכתב הפומבי הראשון שכתב הרבי לאחר קבלת ההנהגה באופן רשמי היה תמיכה בכולל חב"ד.

פורים קטן תשע"א

לחברים הטובים שלנו, אנאש, היכן שהם יהיו, שייצ'יו,

קול"א חב"ד, אשר נוסדה ע"י האדמו"ר אלתר והוקם עם מסירות נפש, והמשיכו ע"י הרבי מצוי כעת במצוקה קשה. להלן דברי האדמו"ר מפרידיקער על יו"ד-תס כסלו לפני ההיסטלקוס שלו.

"כל איש איש ואדם צריך לזכור תמיד כי תמיכתו של צדקה רבי מאיר בעל הנס היא חובה אישית, המוטלת על כל איש ואישה, בכל זמן ובכל מקום, לדורותיו. ברכות הרבנים על כל התומכים בעניין הקדוש הזה, שנקבע לעולם ועד.

דברים אלו בוודאי חרוטים בלב אנ"ש, וזהו בסך הכל ניסיון לעודד את כל אלה שאולי עדיין אין להם פושקא של רבי מאיר בעל הנס בבתיהם.

הכשרון של צדקה זו יכול לעורר את חסדו של ה', עם ברכה להם ולכל ביתם, לכל צרכיהם, הגשמיים והרוחניים.

בברכות לחומר ולרוחני,

מ שניאורסון.

מכתב פומבי ראשון של הרבי
מכתב פומבי ראשון מהרבי לאחר קבלת ההנהגה

אירועי התרמה של הרבי וכולל חב"ד

הרבי עודד והוקיר התכנסויות, חגיגות וסעודות לטובת כולל חב"ד. הרבי היה שולח מכתבים הפונים למשתתפים של אירועים אלו. בנוסף, הרבי דיבר על כך בהתכנסויות, עודד אנשים להשתתף, ואף ערך שיחה בנושא.

הרבי דן בנוגע לכולל חב"ד עם הרב הראשי לישראל דאז הרב מרדכי אליהו

התורה מספרת שכאשר יוסף פרנס את אחיו, הוא נתן להם לחם "לפי הילדים" במשפחתם. הרבי הסביר שיוסף נותן לנו מסר חזק כיצד אדם צריך לתת צדקה וכיצד צריך לפעול בית תמחוי.

הרבי הורה לעתים קרובות לאנשים לתרום להם צדקת רבי מאיר בעל הנס, במיוחד לפני הדלקת נר בכל ערב שבת ויום טוב, מסבירים שזה ישמש סגולה לברכות לכל מיני נושאים - עקרות, הריון בריא, בריאות טובה, חלומות רעים, שלום בית ועוד. הרבי כותב: "חובה על כל איש ואישה, לקיים מנהג בכל מקום ובכל זמן... לעשות שופר (פושקא) של ר' מאיר בעל הנס-כולל חב"ד בבתיהם". הפושקה היחיד שהרבי החזיק על שולחנו היה של כולל חב"ד.

HE

תרומת יזכור

בַּעֲבוּר שֶׁבְּלִי נֶדֶר אֶתֵּן צְדָקָה

אני אתרום -ללא נדר - לצדקה